Maico Records-New Eritrean Full Movie "Mendlehax part 2 |Official Video-2018|

2 918
79
 
KOMMENTARE
Maico Records
Maico Records - Vor 9 Tage
ክቡራትን ክቡራንን ኣፍቐርቲ ስነጥበብ ነዛ ሓጻር ጽሕፍቲ ብዑቱብ ከተንብብዋ ንላቦ።
መንደልሃጽ እትብል ፊልም 3 ክፋላት ዝሓዘት ኮይና ቐዳመይቲ ክፋል ቅድሚ ቑሩብ ኣዋርሕ ከምዝዘርጋሕናያ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ድማ ካልኣይቲ ክፋል ዘርጊሕናያ ኣለና። ሳልሰይቲ ክፋል እዉን ብተመሳሳሊ ኩነት ናባኹም ከነቕርባ ኢና። ፊልም መንደልሃጽ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ሓሓሊፉ ዝርኤይ ዘይንቡር ተርእዮ ብዉሑሉል ድርሰታዊ ኣጸሓሕፋ ተጻሒፋ ከተብቕዕ ብሰንኪ ድሩት ዓቕምታት ናይ ስነጥበባዊያንና እታ ቀዳመይቲ ክፋል ኣብ ስእሊን ድምጽን ብዙሕ ሃጓፋት ስለዝነበራ ንኹሉ ኣፍቓሪ ስነጥበብ ዘየሔጎሰት እያ ኔራ። እታ ካልኤይቲ ክፋል ኣብ ኢድና ምስ በጽሓትና እዉን ተመሳሳሊ ጸገም ስለዝነበራ ከምዘላታ ናባኹም ከነቕርባ ጉቡእ ስለዘይነበረ ከምብሓድሽ ባዕልና ኤዲት ኣግቢርና ናባኹም ኣቕሪብናያ ኣለና። እዚ ኾይኑ እዉን እቲ ስእሊ ኣቐዲሙ ስለዝተሳእለ ብዙሕ ኣዕጋቢ ኮይኑ ኣይረኸብናዮን። እዛ ሳልሰይቲን ናይ መወዳእታ ክፋል ግን ከም ናይ ቐዳመይቲን ካልኤይቲን ጸገማት ከየጓንፍ ሙሉእ ሓላፍነት ወሲድና ብጽፈት ክትስራሕ ከምዘለዋ ጌርና ኣለና። ፊልም መንደልሃጽ ብርግጽ ኣዝያ እተሕዝን ግን ድማ መሃሪትን እያ። ሓደ ዘይሓልፍነታዊ ኣቦ ካብ ዝተፈላለያ ኣንስቲ ቖልዑት ወሊዱ ከብቕዕ ንደቑ ነሓድሕዶም ክፋለጡ ብዘይምግባሩ ዝተፈጥረ ሰፍ ዘይብል ከቢድ ጽገምን ኣብ ስድራቤታት ዘውረዶ ዕንወትን ብጉቡእ ተተሪኹ ኣሎ። ካብዛ ፊልም መንደልሃጽ ዋላ እኻድኣ ኣዝያ ተሕዝን ትኹን እምበር ብዙሕ ክንምሃሮ እንኽእል ነገር ስለዘሎ ብዕቱብ ክንከታተላ ብኽብረት ንዕድም። ከምቲ ወትሩ ድማ ንደራሲ ኣባል ሃገራዊ ኣገልጉሎት መንእሰይ ኢርምያስ ተስፋኣለምን ንኹሎም ስነጥበባዊያንና ኣብዛ ፊልም ዝተሳተፉ Share subscribe Like comment ብምግባር ነተባብዓዮም።
Tezareb Merhawi
Tezareb Merhawi - Vor 4 Tage
Eti dmxi nayta aboa tideli zineberet helen koyna tiwasae zela ab alem geza kiray tiwasae keyah gal nata aykonen xubuk gere sle zifelta dmxi nata zeytigebruwo
Endegena eta debdabe tenbib zela gal nsa aykonetn dmxi nay kali gal eyu bae
Awet Teklemariam
Awet Teklemariam - Vor 4 Tage
ahhhhhhh mara maharit film gen seqay bezihewa
Robiel Bahaboelm
Robiel Bahaboelm - Vor 4 Tage
Keburat sne tebib bahki
kabz film kendey seb tmher ey jeganu dik
Eereyy bhankwta kenxbi
eyn selamen fekrin nakum
Habtetsion Brhane
Habtetsion Brhane - Vor 4 Tage
ajokum yhawate qaxelwa
Fili Solomon
Fili Solomon - Vor 5 Tage
btamy mharit film part 3 aitdonguuna bejakum
temu felge
temu felge - Vor 6 Tage
Pls part 3 ab hmak gedifkumni
So btaemi xbkti film ka
Maku Mehari
Maku Mehari - Vor 6 Tage
ዋውው ናይ በሓቅ ፍልም እርምያስ ሓውና ናይ በሓቅ ዝነኣድ ስራሕ'ዩ እቲ ምንታይ ኩሉ ኣብ ሕብረተ ሰብና ዘሎ እዩ ኣየ!ወ እዛ ዓለም እዛ ክንደይ ርህሩሁ ጨካን ጼራ ኣላ ናይ በሓቂ ቀጽለሉ ተዋሳእት ከኣ ብዘጻባረኩሞ ገጸ ባህር ኣዝዩ ዝናድ እዩ ሶ ኣብ ቀጻል ክብራት ተካታተልት ከኣ እቲ ናትና ሓላፍነት ከም በዓል share,like,commenti,subsucribe,ኣይንብቀቀሎም ሶ ዝተረፈ ክፋል ብደሓን ምጹ
zekaryas araya
zekaryas araya - Vor 6 Tage
Betami dress rebel film Ajokum deli eriy
Ermias Haile
Ermias Haile - Vor 6 Tage
Nriesi zelewo abay meharit film ab wishta aziyom kebedti nihiwet etmihr film so neti derasi qexlo niqdmit mitmat kabzi nilaeli nixbe
ane feqar seb ye
ane feqar seb ye - Vor 6 Tage
ኣብ ሂወተይ ምሉ ከም ሎመዓንቲ በክየ ኣይፈልትን የ 😢😢😢ኑፉዓት ናይ ብሓቂ ደኪምና ከይ በሉ ነዓና ምሑጋስ ከምዚ ምስራሖም ምስጋና ኮ ተተረፈ like subscribe comment ንሃቦም በጃኹም ካባና ዩ ተስፎን ብሩኻተይ ሰሰናዩ ካ ይምነየልኩም ንክላኹም ህዝበይ
Shimendi Ande
Shimendi Ande - Vor 6 Tage
Wawwwwwwwwww nicccccccccccc film
Agosom Agosom
Agosom Agosom - Vor 7 Tage
ኣታ ሞ ኣምብዕኩምና ዶ ሞ ዋእ መንደልሃጽ በሓቂ ግን ኣደን ተሰካሚት አቻኣይቢ ክትከዊን ኣይነበራን ጠንሳ ክትከዉን ነርዋ ንሳሚ ሃሲኩሞ ኣብዚኣ መክንያቱ እት ሕዙዋ ዘሎ ካራክተር ጽብቅቲ ነራ ኣፍቃርቱ ግን በድልኩማ ሽውያ ብወገነይ ደራሲ ኣብ ዚኣ ሃጎፍ ፈጥርካ
Jemal Mehamed
Jemal Mehamed - Vor 7 Tage
Skay deytgebruwa neberkum arsta
Bahran Grmay
Bahran Grmay - Vor 7 Tage
Nay behak fiqeri malet kemz eu
kadra Jemal kadra jemal
Nay bahqi mahrit
ዓለም ክልተ ገጻት ሂወት
were is part 1 so nice movie wellcome
Brhan Yemane
Brhan Yemane - Vor 7 Tage
Nay bhaqi tebae srah and tenkafit 😂😂😂😂😂😂
Snit Tesfahans
Snit Tesfahans - Vor 7 Tage
👌👌👌👌👌👌👌👌👏👏👏👏👏💋💋💋💋💋💋💋💋👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😘😘😘😘😘😘😘
Isayas Gebregergish
Isayas Gebregergish - Vor 7 Tage
🙏
Dej Nuguse
Dej Nuguse - Vor 8 Tage
Wow powerful full messeng
tes ber
tes ber - Vor 8 Tage
hazen koyna wae
saba kesete
saba kesete - Vor 8 Tage
Eta part 1 abey krekba ykiel
ዓለም ክልተ ገጻት ሂወት
+Sami Asmelash yelan areku seneya
Sami Asmelash
Sami Asmelash - Vor 8 Tage
Abzi channel altika
Kan Ditey
Kan Ditey - Vor 8 Tage
willkommen deki eriy mesatit film
Rahwa Tekeste
Rahwa Tekeste - Vor 8 Tage
ጽብቅቲ ፊልም በርትዑ
lula gal michael
lula gal michael - Vor 8 Tage
እዋይ ፊሊም ጽቡቅ ነራ ግን ሓዘን ብሓዘን ኮይና መሪየት
ተዘሚትና ደቂ ኤረይ
እንታይ ዓይነት ሽግር'ዩ ኡፍ ካብዛ ሕጂ ሳዓት ንዝኮነ ፉጡር ከይብድል ቃል ይኣቱ።
Angeset Woldemichael
Angeset Woldemichael - Vor 8 Tage
What is the message of that movie? Still i didn't get that
Debar Wedi Mendwan
Debar Wedi Mendwan - Vor 8 Tage
nay behaki betaemi gelaynet gen (hazen ) bezihwaaaa
Amanuel Efrem
Amanuel Efrem - Vor 8 Tage
Antum sebat abey dea la part 1part 2 elom sedidoma?
ኣደይ,ያ ዓለመይ
nay bhaki nfuat tewasati and derasi nicccccccv
ኣደይ,ያ ዓለመይ
nay bhaki nfuat tewasati and derasi nicccccccv
Blux Mrux
Blux Mrux - Vor 8 Tage
Wawww betame dese tebel filim eya kexelewa ajokom ab gonkom alona like eske haboley
UFC MMA
UFC MMA - Vor 8 Tage
nice job
sweet Brhane
sweet Brhane - Vor 8 Tage
nay bhaxk mharet 👍👍👍👍
Esey Sele
Esey Sele - Vor 8 Tage
Nay behaki meharitin adenakitin abezi alemina kindey lewhatin hilinazeybilom nisile himak simieitom terahi zenebru kemzelewu abi timihirti etihib eya nay behaki kexiliwo
tesfaalem medhanie
tesfaalem medhanie - Vor 8 Tage
Gedel srah entay kwexo
Goytoom Geremeskel
Goytoom Geremeskel - Vor 8 Tage
Sehe gut Film..😚😚😚😚
Yohana Samson Andetsion
Derasi nay za film yelele neger geru maere kndsi mhnannnn
Gott ist Liebe
Gott ist Liebe - Vor 8 Tage
wellcome
tes ber
tes ber - Vor 8 Tage
Way ata ezia dia resinaya xenihna
Yacob Kahsay
Yacob Kahsay - Vor 8 Tage
Ajokum kulu kes bkes eyu ajokum ab godnukm alena
Merhawi Berhane
Merhawi Berhane - Vor 8 Tage
Qedameyti dea beyen Halifatni so welcom deqi Erey
Ns Sn
Ns Sn - Vor 8 Tage
OMG Sad love story 😭😭😭
Milen Milen
Milen Milen - Vor 8 Tage
Welcome
Awet Berhane
Awet Berhane - Vor 8 Tage
👍🍁
Tesfit Tekle
Tesfit Tekle - Vor 8 Tage
Mara des tbl Film, kemzi aynet kabzey nrae newih gzye koynu neyru eyu, Danke, so qexlwo
Henrik Abrahamsen
Henrik Abrahamsen - Vor 8 Tage
Why is this on my recommended?
thanks God for everything
Anes ayterdetnn melatn Nohun entayn entayn diyom deki Eri shkorattt
i love you hzbi erey
i love you hzbi erey - Vor 8 Tage
ok
thanks God for everything
achu wolvesawi part one alata diya zeyrakwa tsenihe natey fault eyu thank u so much bro
achu wolvesawi
achu wolvesawi - Vor 8 Tage
thanks God for everything ቀዳማይ ክፋል ሪኺካያ ዲካ
ትምኒት m
ትምኒት m - Vor 9 Tage
ኣየ ዓለም ጎደሎ ንብዓት ወዲእኩምኒ ኣየ ከርፋሕ ዓለም
Dawit Hailab
Dawit Hailab - Vor 9 Tage
nay bhaki Film Malet abzi nheletkum yehwat
ኣለና ዶ ደቂ ኤረ
ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ተሐዝን ፊልም መሃሪት ብጣዓሚ ንፍዓት ቀጽልዎ ይቀንየልና
Yemane Kifle
Yemane Kifle - Vor 9 Tage
ብመጄመርያ ኣብ ሂወትኩም ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልኩም ብምቕጻል ኣብዛ ፊልም ልክዕ ሓልዮትን ምክብባርን ትምህር ያ ነገር ግን ማራ ስቓይ ጥራይ ኬርኩማ ሰብ ተስፋ ዩ ዘንብሮ
Asmeromk5 Kibrom
Asmeromk5 Kibrom - Vor 9 Tage
ኦይይ ሕጅስ ኩሉ መሰውረድኩሞ ምራይ ይህሸና እምበር ትጽቢት እንዳ ከፈአና እዩ
abiii love
abiii love - Vor 9 Tage
Willkomme deki Eriii
Wedi Eri
Wedi Eri - Vor 9 Tage
የሕዋት እዛ ደርፊ ናይ መን እያ ዝፈልጣ እንተሎ ተሓባበሩኒ በጃኹም።
Chelseafans Blues
Chelseafans Blues - Vor 9 Tage
Kab mejemerta ksab mewedaeta Hazen. zelenayo hiwet yu.
Mewedaetana yexebkelna::
binyam yemane
binyam yemane - Vor 9 Tage
hegdef animal
Tekie Okbu
Tekie Okbu - Vor 9 Tage
Naybhaki nebie ane mewedaeta zeybla ktkewn ayxelen iye
Hager Alazar
Hager Alazar - Vor 9 Tage
Wawwwww gele aynet film kieven arkey noh malet ab 9(7) wedi klasey neber halay sec school kab salay artiest na sne tbebawi des zebl kab daniel
Titi Mings
Titi Mings - Vor 9 Tage
Welcome 🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷🇪🇷💖💋👌👍💯✔👏👏💖
Everything goanna be all right So woman no cry
ሽግር ዘይበለሉ ህዝቢ ወላ ኣብ ፍሊም
መሮሮ።
FhnF V
FhnF V - Vor 9 Tage
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Alem Nusur
Alem Nusur - Vor 9 Tage
Good job guys nice movie
ማማ Cvhhመክስብ
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Senafe forto
Senafe forto - Vor 9 Tage
bhaki Entay kbl emo zbehal yebleyn kemzi ke alo diu So guys Nice 👍🏿 job Wellcome back
nanu nanu naye
nanu nanu naye - Vor 9 Tage
wawwwwww biteami xibikti film
Henok Haile
Henok Haile - Vor 9 Tage
Asey asey gezawtey ade zektamatn harayfn nice one jemea
Masimo bruuh
Masimo bruuh - Vor 9 Tage
Bravo author erimias
Tasfa lone kab fatare aboy
Eza film se raseaya kab mejamareta
haben Meles
haben Meles - Vor 9 Tage
Gina khatekum mendelhax tay. Eyu trgumu ngeruna
Samrawit Mehreteab
Samrawit Mehreteab - Vor 9 Tage
Maico Records Thanks Thanks
Maico Records
Maico Records - Vor 9 Tage
መርሓባ ሓበን፣ መንደልሃጽ ብዙሕ ትርጉም ኣለዎ። እተን ክልተ ቐንዲ ትርጉም ግን እዳማይ ሃፈጽታ ናይ ሓዊ ጓህሪ ክኸዉን እንከሎ እታ ካልኤይቲ ትርጉማ ድማ ካብ መስመር ምዉጻእ ማለት እዩ።
fkri iyu timitey
fkri iyu timitey - Vor 9 Tage
Nay behaki meharit filim iya ajekum kexlwo kabakum bzuh tesfa nxbe abkikmna 😍😍
ከምፍቃድካ ይኹን
Film malet kemzi kikewn alewo kab zjimra ksab zwdia abkikumni 😢😢😢😢😢
Ich Liebe dich Mom
Ich Liebe dich Mom - Vor 9 Tage
Btami meharitin azenagaitin koyna rekibeya so ajokum ab srahkum aselito yhabkum.
Zemen Zemen
Zemen Zemen - Vor 9 Tage
Ya kemzia lbka zbhgug flim reye ayfeltn mendel hax mendel xdf mendel kulu
Ghgv Fcff
Ghgv Fcff - Vor 9 Tage
ኣበይ ዳኣ ኣሎእቲ ካልእ ክፋል ንዑባ በጃኹም ከም ሰብ በሉ በጃኹም ቀዳማይ ክፋል ስዶድልና
Maico Records
Maico Records - Vor 9 Tage
merhaba Ghgv Feff eta kedameyti kfal merhaba bri devideo.net/K4OGeRrPYUw-video.html
hawiy eru shikor
hawiy eru shikor - Vor 9 Tage
hawey qdamay kfal abti Chanel atikarayo abau aleka
yor yemaryam lij yemane
Wellcome muquratey ftwtw ❤😍👍🇪🇷
heley
heley - Vor 9 Tage
besmam kmzi kea alo deki eri kexeliwo GBU all thanks
Abrham weditesfay
Abrham weditesfay - Vor 9 Tage
Nay bhaki teagb film kebdka titnkf so nic movie kexluwo deki eri
Hermon Russom
Hermon Russom - Vor 9 Tage
selam yehiwat part 1 alewa dyu welas part 2 ela eya tijmer
Hermon Russom
Hermon Russom - Vor 9 Tage
+Maico Records thank you
Maico Records
Maico Records - Vor 9 Tage
Merhaba ሄርሞን first part is devideo.net/K4OGeRrPYUw-video.html
Haben Teklom
Haben Teklom - Vor 9 Tage
Nay behaki meharit flim
Edil Michael
Edil Michael - Vor 9 Tage
Atum sebat kemzi aynet shiger ke alo du wedey sidra mileti fah fah nay behaki mehartin tenkaftin film.GBU
Semere Zamn
Semere Zamn - Vor 9 Tage
Zdmxi nazgal aykonen znar koyna abshawl twasae dmxi yu
Mamaye Nafikeki
Mamaye Nafikeki - Vor 9 Tage
Bejakum eza derfi men kem zderfa ngorni edil do xihfto tibl music pls
One Day One Day
One Day One Day - Vor 9 Tage
Mamaye Nafikeki nay esyas afwerki
Mamaye Nafikeki
Mamaye Nafikeki - Vor 9 Tage
Deki erey good job
seb telam
seb telam - Vor 9 Tage
Xbuk srah kexlwo
Solomun Merih
Solomun Merih - Vor 9 Tage
betami xebke serhe kexelwa 😍😍😍
Natan Samuel
Natan Samuel - Vor 9 Tage
Poww eway ewy film kemza film zenbatni ayrekebkun nfelema ewan nebe naybahaki. Meglesi sinela
So akrebti ka btami yemesgn
tedi boy
tedi boy - Vor 9 Tage
Well come enqae dhan mexakum azeya mhariten gelxiten movie ajokum qexelwo so like sher and comment kea nabana gedefwo 👌👌👌
Zebib Berhane
Zebib Berhane - Vor 9 Tage
btaemi lbka ttnkf movie my God nay bhaki kebdka tbele thanks deki eri dekza halal meret
Miki Tesfat
Miki Tesfat - Vor 9 Tage
Sehr gut filim
emi tv
emi tv - Vor 9 Tage
Nice movie
dawit Asgdom
dawit Asgdom - Vor 9 Tage
walkame dake areye xada
Samri ፍቅሪ ይኩን ምርጫና god is love
OMG nay bahaki tenkafit film GBU guys
Jessy kudus solomon Jessy
Samri ፍቅሪ ይኩን ምርጫና god is love yeah its was so sad
Filimon Filimon
Filimon Filimon - Vor 9 Tage
ዋውውው 100% ብጣዕሚ ጽብቅቲ ፊልሞ so part(3)ንጽበ።
Natan Samuel
Natan Samuel - Vor 9 Tage
Enka bdehan mesakum habayb
Yonas Negash
Yonas Negash - Vor 9 Tage
ያ ግደፉና ሃሰውቲ ኩሉ ሕማቅ ጥራይ ግሮም ልብና ይሰብሩና ይስበርኩም።
Weldu Haile
Weldu Haile - Vor 9 Tage
Wellcme dake eraya 👍 👍 👍 ☝ ☝ ✌
Filimon Tekie
Filimon Tekie - Vor 9 Tage
is it movir or classical....
ሑብ ኣለኒ ምስ ኦዝል ጋነርሳዊ
ብጣዕሚ ማሃርት ኢያ ንጽበየኩም ካኣ ሳልሳይ
Nächstes Video